Vrste prometa – Vaja 1

Dopolni miselni vzorec tako, da spodnje besede z računalniško miško povlečeš na ustrezna mesta.